31
×
NRK / Min natur

Mægtige fjorde og knejsende bjergtoppe

Skrevet d. 10 februar 2017 af Sebastian Sharif

© NRK / Min natur

Norges natur er enestående, storslået og enormt varieret fra fjord til fjeld. Men præcis som andre steder i verden, er den norske natur truet af menneskeskabte forandringer. Nu fokuserer en ny, norsk naturserie på de personlige beretninger om både glæder og farer ved landets unikke natur. 

Den danske natur er i sig selv dejlig. De langstrakte heder og grønne enge, klitter og klinter, smukke skove og moser. Men de fleste ville nok medgive, at norsk natur alligevel lige er en tand mere storslået. Her finder man både mægtige fjorde og knejsende bjergtoppe på over to kilometers højde. Det varierede norske klima muliggør også både lune, tætbevoksede løvskove og gold, iskold tundra. Læg hertil et rigt dyreliv med en mangfoldighed af arter. Kort sagt: Norsk natur er helt unik.

Truet natur

Men ligesom hos resten af den befolkede verden, er naturen i Norge også truet af menneskelig påvirkning. For cirka hundrede år siden var omtrent halvdelen af naturen i Norge det, man kalder vildmarkspræget, hvilket vil sige, at der er mindst fem kilometer til nærmeste større område med menneskelig teknologi.

I dag er det tal faldet til under 12 procent, og i Sydnorge kun 5 procent. Samtidig har landet 2400 dyre- og plantearter, der klassificeres som truet, hvoraf 87% af dem regnes som direkte konsekvens af menneskelig indblanding.

© NRK / Min natur
© NRK / Min natur

Naturen fra et personligt perspektiv

Det, og meget mere, bliver der set på i NRK’s nye naturserie ’Min natur’, som er skabt af de norske naturfilmskabere Arne Nævra og Torgeir Beck Lande. Her er det ikke blot flotte landskaber og spændende dyrehistorier. I ’Min natur’ fortæller forskellige naturkendere om deres personlige forhold til deres lokale natur, hvad enten det er det norske fjeld, skov, kyst eller den arktiske øgruppe Svalbard. Vi får indblik i, hvad der gør deres natur speciel og hvilke trusler, den står over for.

’Min natur’ har derfor et noget større perspektiv end så mange andre naturprogrammer, når en biolog, en miljøaktivist, en forvalter og torskefisker deler deres tanker om klodens fremtid og med afsæt i den natur, de selv færdes i.

Du kan se første afsnit af ’Min natur’ tirsdag d. 14. februar kl. 20.15 på NRK1. Det handler om fjeldet, og her får programmet besøg af biologen Dag. O. Hessen, der fortæller om nationalparken Rondane, og miljøaktivisten Synnøve Kvamme, der beretter om sin kærlighed til fjordlandskabet i Hardanger.

© NRK / Min natur
© NRK / Min natur